รับสมัคร Digital Marketing

รายละเอียดงาน

1. กำหนดแนวทางวางกลยุทธและแผนการดำเนินงานการโฆษณาออนไลน์
2. สร้างทราฟฟิคให้คนรู้จักให้มากที่สุดบนโลกออนไลน์ ด้วยการใช้ประโยชน์ของช่องทางต่างๆๆไม่ว่าจะเป็น Facebook SEO PPC Social Network website google และเลือกใช้รูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง เพื่อสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและทำยอดขายให้ได้มากที่สุด
3. คิดและวางแผนบริหารแคมเปญบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างยอดขายได้มากที่สุด
4. ทำงานร่วมกับกราฟฟิคทีมและคอนเท้นต์ ครีเอเตอร์ ในการสร้างสื่อและนำเสนอรูปแบบที่น่าสนใจ
5. บริหารจัดการต้นทุนงบโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสุงสุด
6. วิเคราะห์ข้อมูลการโฆษณาทั้งหมดของบริษัท และนำมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี สาขาสนเทศ, Marketing, Digital Media หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ชาย หญิง อายุ 24 ปี ไม่เกิน 34 ปี
3.ใช้โปรแกรมอื่นๆๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานทำโฆษณาได้
4.ใช้งานเฟสบุ๊คคล่อง สามารถลงแอดโฆษณาได้
5. มีความเข้าใจด้าน Digital Marketing/SEO/SEM/Social Mediaเป็นอย่างดี
6. มีทักษะการใช้ Social Media และการวางแผนการตลาดออนไลน์ ออฟไลน์
7. รู้วิธีการวางกลยุทธ์ตลาดออนไลน์และดำเนินตามแผนที่วางไว้
8. มีความจริงใจ ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดี
9. มีความกระตือรือร้นค้นคว้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
10. มีความคิดสร้างสรรค์

สมัครงาน


    แนบ Resume ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5MB