ระเบียบเสนอขายที่ดิน

แจ้งรายละเอียดที่ดิน ต้องการเสนอขาย ผู้เสนอขายที่ดินจำเป็นต้องรับุรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของที่ดินให้ครบถ้วน อาทิ ตำแหน่งที่ตั้ง พร้อมแผ่นที่แสดงที่ตั้งของที่ดิน ขนาดของที่ดิน ราคาเสนอขาย และ ชื่อ เบอร์โทร ติดต่อผู้เสนอขาย

เอกสารประกอบที่ใช้ในการเสนอขายที่ดิน

– หนังสือมอบอำนาจ

– หนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด. 21)

การเสนอขายที่ดินช่องทางหลักคือผ่านทางเว็บไซต์ Anantraplus.com

การดำเนินการซื้อขายที่ดิน บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์ จำกัด จะกำหนดเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการซื้อขายที่ดิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดิน ดังนั้น จึงขอให้ผู้เสนอขายที่ดินให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการเสนอขายที่ดิน

 1. ผู้เสนอขายต้องส่งข้อมูลที่ดินตามที่บริษัทร้องขอ เช่น ระวางที่ดิน โฉนดที่ดิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. บริษัทตรวจเช็คเอกสารซื้อขายที่ดิน หากครบถ้วน และทางบริษัทสนใจ จะดำเนินการติดต่อกลับผู้เสนอขาย
 1. ผู้เสนอขายที่ดินพาเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดตามระเบียบทางกฎหมาย
 1. บริษัทประเมินราคาที่ดิน
 1. ในกรณีที่บริษัทสนใจ และ ประสงค์จะสอบถามรายละเอียด บริษัทจะขอนัดพบเจ้าของที่ดินเพื่อเจรจาสรุปรายละเอียดการซื้อขายที่ดิน

  ข้อมูลผู้เสนอ


  รายละเอียดที่ดิน

  อัพโหลดเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

  โฉนดหรือระวางที่ดิน

  ไฟล์ภาพหรือ PDF ขนาดไม่เกิน 5 เมกาไบต์  ปักหมุดที่ดิน