ทำเลที่ตั้ง
บ้านเดี่ยวทำเลบ้านดอนแค-ขนส่งใบขับขี่ ครบครันชีวิตทันสมัยใจกลางพื้นที่สีเขียวที่ยังคงสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติร่มรื่นพร้อมเดินทางสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกสะบาย ใกล้เพียงนิดเดียว คล่องตัวทุกเส้นทาง บนทำเลวงแหวนไม่ต้องรถติดใจกลางเมือง
หมู่บ้านอุบล  ,บ้านจัดสรรอุบล
สถานที่สำคัญรอบด้าน
หมู่บ้านอุบล  บ้านจัดสรรอุบล  สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
บ้านจัดสรรอุบล   สวนรุกขชาติวณารมณ์
บ้านจัดสรรอุบล  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุเปอร์มาร์เก็ต
บ้านจัดสรรอุบล  ตลาดนัดจตุจักรอุบล
บ้านจัดสรรอุบล  โรงพยาบาลราชเวช
บ้านจัดสรรอุบล  โรงเรียนยุวฑูตศึกษา
บ้านจัดสรรอุบล  โรงเรียนหัวเฉียวกงฮัก
บ้านจัดสรรอุบล  โรงเรียนอัสสัมชัญ
บ้านจัดสรรอุบล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
บ้านจัดสรรอุบล  ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอล์(สุนีย์)
บ้านจัดสรรอุบล  ห้างสรรพสินค้าโลตัส
บ้านจัดสรรอุบล  เซ็นทรัลพลาซ่า
ระยะทางโดยประมาณ

 หมู่บ้านอุบล , หมู่บ้านอนันตรา   จากสนามบินนานาชาติ อุบลราชธานี ประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงโครงการ
อุบลราชธานี , หมู่บ้านอุบล   จากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ ประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงโครงการ
บ้านจัดสรรอุบล  หมู่บ้านอนันตรา  จากโรงพยาบาลราชเวช ประมาณ 5.5 กิโลเมตร ถึงโครงการ
หมู่บ้านอุบล , อนันตรา  จากสถานีขนส่งรถประจำทางอุบลฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงโครงการ